Tekniskt fel bakom Göranssons olycka

Publicerad 27 april 2011, 14.12 av WestCoast Racing.

WestCoast Racing har nu fastställt orsaken till Richard Göranssons olycka på Jyllandsringen i Danmark. Undersökningen av bilen och dess data visar att det är ett bromsbelägg bak som har lossnat och fallit av från bilen vilket lett till att Richard Göransson helt saknat bakbromsar vid inbromsningen till den första kurvan. Teamchef Dick Jönsson Wigroth förklarar vad man hittat.
– Det här är ett misstag av teamet som vi tar på oss fullt ut och beklagar djupt, säger Dick. WestCoast Racing har checklistor och kontrollsystem för att sådant här inte ska uppstå. Vi har alltid satt säkerheten för vår personal och våra förare främst och har aldrig tidigare drabbats av något liknande. Det är den mänskliga faktorn som har drabbat oss i det här fallet och som team beklagar vi detta djupt. Samtliga säkerhetssystem i bilen och för föraren har fungerat som tänkt vilket har varit en starkt bidragande orsak till att detta inte har fått allvarligare konsekvenser. Vi kommer nu att se över alla våra rutiner och gå igenom dessa för att se om det är något som kan förbättras ytterligare för att sådant här inte ska upprepas. Våra tankar är nu hos Richard Göransson och hans familj och vi stöttar dem fullt ut i Richards kommande rehabilitering.

Sammanfattning av olyckan
Olyckan skedde på det näst sista varvet i säsongens första STCC-race på Jyllandsringen i Danmark. Richard Göransson ledde med 8,1 sekunder och hade slagit av på farten för att bevaka sin ledning när han i drygt 184 km/t närmade sig första kurvan. När det bakre bromsbelägget föll av tappade bilen bromstryck och frambromsarna låste upp vilket omöjliggjorde för Richard att styra undan. Farten när Richard Göransson lämnade banan var 107 km/t. Enligt teamets undersökningar har en asfalterad bankant bidragit till att bilen blivit luftburen när den lämnade banan och därmed aldrig bromsats av sandfållan innan den slagit in i däcksbarriären och bakomliggande betongmuren. Hastigheten vid själva kollisionsögonblicket är uppmätt till 86 km/t. Richard Göransson har gjort allt som stått i hans makt för att olyckan inte ska ske. Inga leverantörer kan belastas för olyckan och samtliga säkerhetssystem i bilen och för föraren har fungerat som det är tänkt. Mätarna i bilen som mäter G-krafter kan mäta max 5 G vilket är de maximala G-krafterna som mätarna visar för olyckan. WestCoast Racing uppskattar att G-krafterna i kollisionsögonblicket är mellan 10-20 G. Mätarna har även mätt maximala G-krafter vid returrörelsen i kollisionen som är minst 5 G.

  • Ragnar Thörnblom

    Bravo, vilken rak och ärlig redogörelse! Jag har under snart 40 års tid sysslat en hel del med haveriutredningar i kollektivtrafiken och där är det inte ovanligt att olika parter beskyller varandre för saker och ting, många gånger för att maskera eller förklara bort sina egna försummelser. Men här är det rakt på sak och ingen hängs ut. Så skall det skötas!

Senaste nyheterna